Yabancı filmler ‘aynı yıl birden fazla proje için destek alamaz’ kuralından muaf

Yabancı filmler 'aynı yıl birden fazla proje için destek alamaz' kuralından muaf

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen film desteklerinden, aynı yıl içinde birden fazla kez yararlanılamayacağı yönündeki yönetmelik hükmüne yabancı film istisnası getirildi.

Yabancı filmler, “Aynı yıl içinde birden fazla proje için film desteği alamaz” düzenlemesinin dışında tutuldu.

Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,  Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin destek türlerine ilişkin başvuruları düzenleyen 9. maddesinin “Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla projesi için destek alamaz” şeklindeki 5. fıkrasına, “Bu fıkra, yabancı film yapım destek türü için uygulanmaz” ibaresi eklendi.

Değişiklikle yabancı filmler, aynı yıl içerisinde birden fazla proje için destek alınamayacağı yönündeki düzenlemeden istisna tutuldu.

Yabancı film yapım desteği, bir kısmı ya da tamamı Türkiye’de çekilecek yabancı uzun metrajlı kurgu film, belgesel film ve dizi filmler için çekim başlangıcından gösteriminin yapılabilir hale getirilmesine kadar geçen aşamalarının desteklenmesi amacıyla ülke içinde harcanan ve Bakanlıkça kabul edilen tutarın yüzde 30’unu aşmamak üzere yerli ortak yapımcıya ya da hizmet sağlayan yerli yapımcıya veriliyor.Casino oyunları